COBISS3

Ova stranica je ukinuta!


Za instalaciju korisničkog interfejsa za povezivanje sa pravim i testnim okruženjima, kao i COBISS3 okruženjem za kurseve, molimo vas da upotrebite novu web adresu: http://vbshome.vbs.rs/sr/cobiss3/default-sc.asp

VBS i IZUM